Vítáme Vás,
na stránkách patentové a známkové kanceláře

Nabízíme odborné služby v oborech

 • ochrana průmyslového vlastnictví

  • ochranné známky (ochrana označení)
  • průmyslové vzory (ochrana designu)
  • patenty (ochrana vynálezů)
  • užitné vzory (ochrana technických řešení)
  • označení původu (nevýlučná ochrana označení)
  • zeměpisné označení (nevýlučná ochrana označení)
 • soutěžní právo

  • nekalá soutěž
 • autorskoprávní ochrana

  • autorské právo
  • práva příbuzná právu autorskému
 • know-how a zlepšovací návrhy

Odborné služby:
 • vypracování přihlášek
 • zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými správními orgány
 • zastupování ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a justičními orgány
 • průzkumy a rešerše
 • konzultace a poradenství
 • lektorská a publikační činnost